Audio: Pr Jan Jankiewicz: „jeżeli pan nie byłby z nami...”

Date: 2009-11-21 17:00
Length: 56 min
Location: Polski kościół adwentystów ds wantirna56 min, 32.4 MB, mp3