Audio: Pr Josh Stadnik: Każdy człowiek umiera, ale nie każdy żyję / Every man dies, but not every man lives

Date: 2021-03-20 09:30
Translator: Jack Patryarcha
Length: 37 min37 min, 21.8 MB, mp3