Pr Jan Jankiewicz – Jeśli sprawiedliwość wasza...

24 November, 2009
Czy nasza sprawiedliwość jest większa niż Faryzeuszy? Jeśli nie, to nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. A co to znaczy mieć sprawiedliwość większą niż Faryzeusze? Zastanówmy się.

Date: 2009/11/23
Tytuł kazania: Jeśli sprawiedliwość wasza...

 Back to list