Pr Mariusz Wieczorek - A Change Without Change? / Zmiana bez zmiany?

23 February, 2010
Nie możemy się stać tym kim być winniśmy, pozostając tym kim jesteśmy. / We cannot become what we need to be, by remaining what we are

Speaker: Pr Mariusz Wieczorek
Date: 2010/02/20
Sermon title: Zmiana bez zmiany? / A Change Without Change?
Tytuł kazania: Zmiana bez zmiany?
Translator: Bill Jankiewicz

 Back to list