Br Józef Stekla – Poszukiwanie zagubionych klejnotów / Searching for the lost jewels

13 December, 2009
W Jego oczach wszyscy jesteśmy klejnotami. Jak reagujemy na to? / In His eyes everyone is a jewel. How do we respond?

Speaker: Br Józef Stekla
Date: 2009.12.12
Tytuł kazania: Poszukiwanie zagubionych klejnotów
Sermon title: Searching for the lost jewels
Translator: Jacek Patryarcha

 Back to list