Pr Jan Krysta - Czy znajdę wiarę? / Will I find faith?

29 December, 2009
2009.12.26
Tak łatwo (tylko wierz) a jednak tak trudno. So easy (just believe) yet so difficult

 Back to list