Audio

July
Speaker Translator Download
02/07/2022 Pr Graeme Christian Zbyszek Jankiewicz mp3
Następne trzy lata
June
Speaker Translator Download
25/06/2022 Pr Roman Chalupka Ewa Jóźwiak mp3
" Powiedz to światu: Bóg się troszczy "
18/06/2022 Pr Jan Krysta Marcin Mielczarek mp3
Niełatwo Być Chrześcijaninem
11/06/2022 Pr Josh Stadnik Henryk Wawruszak mp3
The other side
04/06/2022 Pr Roman Chalupka Bill Jankiewicz mp3
Wielopoziomowe "dlaczego"
May
Speaker Translator Download
28/05/2022 Pr Paweł Ustupski Ewa Jóźwiak mp3
"Kości Józefa"
21/05/2022 Pr Ainsley Wagner Zbyszek Jankiewicz mp3
Owca, Moneta, Syn - Którym z nich jesteś?
14/05/2022 Pr Josh Stadnik Henryk Wawruszak mp3
Obraz Boga
07/05/2022 Pr Roman Chalupka Zbyszek Jankiewicz mp3
Zachowując największe przykazanie
April
Speaker Translator Download
30/04/2022 Br Bruce Niyibitanga Zbyszek Jankiewicz mp3
Zarysowując granice
23/04/2022 Pr Dariusz Jankiewicz mp3
Postać która nie przemija
16/04/2022 Mark Rivett Pr Roman Chalupka mp3
11:30 am Eden, potop, krzyż